Kontakt

PhDr. Ján ŠKOTT

štatutárny zástupca organizácie
tel.: 02/62859545
mobil: 0910947055

Mgr. Ingrid Iványová

vedúca zariadenia podporovaného bývania
tel.: 02/62859544
mobil: 0911947335

Právna forma: občianske združenie
IČO: 00682004
DIČ: 2020796525

Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK02 0200 0000 0001 1103 9012
BIC: SUBASKBX

Kontaktný formulár

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:
Copyright © 2017 by Kresťanská liga. All rights reserved.